کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه پالتو (به نام سایز اکتفا نشود . حتما اندازه گیری کنید)

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس پارچه
ترنج کت استخوانی امیلیا115 فری سایزدور سینه 108،دور باسن 120 پارچه بارانی
ضد آب نیست
ترنچ کت مشکی امیلیا115 فری سایزدور سینه 108،دور باسن 120 پارچه بارانی
ضد آب نیست
پالتو فوتر کوتاه بلانکا85سایز1دور سینه100  دور باسن108فوتر کوبیدهitaly درجه یک
پالتو فوتر کوتاه بلانکا85سایز2 دور سینه104  دور باسن112فوتر کوبیدهitaly درجه یک

پالتو‌فوتر بلند بلانکا
115سایز1دور سینه100  دور باسن108فوتر کوبیدهitaly درجه یک
پالتو‌فوتر بلند بلانکا115سایز2 دور سینه104  دور باسن112فوتر کوبیدهitaly درجه یک
کت پشمی جناغی (خاکستری ) 80/90اسمالدور سینه 95،دور باسن 98، دور بازو 36 پشمی 
کت پشمی جناغی (خاکستری ) 80/90سایز1دور سینه 100،دور باسن 104، دور بازو 38 پشمی 
کت پشمی جناغی (خاکستری ) 80/90سایز2دور سینه 106،دور باسن 110، دور بازو 43 پشمی 
پالتو فوتر ساده یقه انگلیسی استین بنددار
شتری تیره
طوسی
115فری سایزدور سینه 102 دور باسن 104فوتر
اورشِرت ۴خونه Noella85فری سایزدور سینه 106 دور باسن 106پشمی
شکت وافل85
110
فری سایزدور سینه 106 دور باسن 106فوتر کوبیده italyدرجه یک
پالتو جیر
آبی
استخوانی
مشکی
115سایز1دور سینه100  دور باسن104جیر ضخیم
پالتو جیر
آبی
استخوانی
مشکی
115سایز2دور سینه 104 دور باسن 108جیر ضخیم
پالتو آستین‌ رگلان طوسی115فری سایزدور سینه 102 دور باسن 104فوتر کوبیده درجه یک
پالتو کتی فوتر یقه بلیزر
شتری
مشکی
 80/90/110 اسمالدور سینه 95،دور باسن 98، دور بازو 36فوتر
پالتو کتی فوتر یقه بلیزر
شتری
مشکی
 80/90/110 سایز1دور سینه 100،دور باسن 104، دور بازو 38فوتر
پالتو کتی فوتر یقه بلیزر
شتری
مشکی
 80/90/110 سایز2دور سینه 106،دور باسن 110، دور بازو 43فوتر

کت کشمیر یقه بلیزر یشمی
80فری سایزدور سینه 100 ، دور باسن 104
دور بازو 38
کشمیر 
پالتو فوتر دو دکمه115فری سایزدور سینه 106 دور باسن 109کوبیده درجه یک
کت مخمل یقه انگلیسی
طوسی
نسکافه ای
 80/90اسمالدور سینه 95،دور باسن 98، دور بازو 36مخمل
کت مخمل یقه انگلیسی
طوسی
نسکافه ای
 80/90سایز1دور سینه 100،دور باسن 104، دور بازو 38مخمل
کت مخمل یقه انگلیسی
طوسی
نسکافه ای
 80/90سایز2دور سینه 106،دور باسن 110، دور بازو 43مخمل