توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه شومیز

مدل قد سایز اندازه
شومیز ساده ۶۷ سایز ۱ دور سینه ۹۸
شومیز ساده ۶۷ سایز ۲ دور سینه ۱۰۲
شومیز میکرو ۷۰ سایز ۱ دور سینه ۱۰۰
شومیز میکرو ۷۰ سایز ۲ دور سینه ۱۰۳
شومیز لانگ جلو بسته ۸۰ فری سایز راسته دور باسن ۱۰۲
شومیز لینن شیری ۷۰ سایز ۱ دور سینه ۱۰۰
شومیز لینن شیری ۷۰ سایز ۲ دور سینه۱۰۳
شومیز راه راه نخی کلاسیک ۶۷ سایز ۱ دور سینه ۹۸

شومیز بلند استین بنددار مدل لونا

جلو ۷۶ پشت ۸۰ فری سایز دور سینه ۱۰۲ – دورباسن ۱۱۲
شومیز حریر خالدار ۷۰ فری سایز
دور سینه ۱۱۲  – دور باسن ۱۱۸
شومیز لارا ۷۰ فری سایز
دور سینه ۱۱۲  – دور باسن ۱۱۲ – دور لباس ۱۱۲-عرض لباس ۱۱۲
شومیز حریر خالدار – مشکی ۷۰ فری سایز
دور سینه ۱۱۲  – دور باسن ۱۱۸
شومیز آنجل ۷۰ سایز ۱
دور سینه۹۸
شومیز آنجل ۷۰ سایز ۲
دور سینه۱۰۲