توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه دامن

مدل

سایز

اندازه

دامن لینن و لینن پیلی دار

فری سایز (۳۶ تا ۴۰/۴۲)

کمرکشی

دامن چهارخونه پشمی

فری سایز (۳۶ تا ۴۰/۴۲)

کمرکشی

دامن میکرو

سایز ۱

گودی کمر ۶۵ به بالا ، باسن بزرگ تا ۱۰۲

دامن میکرو

سایز ۲

گودی کمر ۷۵ به بالا ، باسن بزرگ تا ۱۰۷