کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه دامن

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس
دامن میکرو
طوسی روشن
کرم
87سایز ۱گودی کمر ۶۵ به بالا
 باسن بزرگ تا ۱۰۲
میکرو
دامن میکرو
طوسی روشن
کرم
87سایز ۲گودی کمر ۷۵ به بالا
 باسن بزرگ تا ۱۰۷
میکرو
دامن لینن
خردلی
راه راه کرم
راه راه طوسی
90فری سایز 
کمرکشی
لینن