توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه جلیقه

مدل قد سایز اندازه
یقه انگلیسی ۱۱۰ فری سایز (برای سایزهای ۳۶/۳۸ آزاد و اور سایز می شود) دور سینه ۱۰۴ دور باسن ۱۰۸
پافر وست ۱۱۰ فری سایز (برای سایزهای ۳۶/۳۸ آزاد و اور سایز می شود) دور سینه ۱۰۴ دور باسن ۱۰۸
جلیقه جیر پشت تدی ۱۱۰ فری سایز (برای سایزهای ۳۶/۳۸ آزاد و اور سایز می شود) دور سینه ۱۰۴ دور باسن ۱۰۸
یقه دوبل ۹۰ فری سایز (برای سایزهای ۳۶/۳۸ آزاد و اور سایز می شود) دور سینه ۱۰۴ دور باسن ۱۰۸
ژاکارد ۸۵ – ۸۰ فری سایز (برای سایزهای ۳۶/۳۸ آزاد و اور سایز می شود) دور سینه ۱۰۰ دور باسن ۱۰۵