کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه هودی (به نام سایز اکتفا نشود . حتما اندازه گیری کنید)

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس
هودی دونخ
مشکی
سبز ارتشی
نسکافه ای
طوسی
64سایز 1عرض هودی 54 
قد آستین 59
 تمام پنبه پشت حوله ایی ، دونخ
هودی دونخ
مشکی
سبز ارتشی
نسکافه ای
طوسی
68سایز2عرض هودی 56
قد آستین 61
 تمام پنبه پشت حوله ایی ، دونخ