کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه شلوار

اندازه های نوشته شده اندازه شلوار پس از دوخت است پارچه در حد 1 و نیم سانت فقط کشسانی دارد.

به طور تقریبی بعد از چک کردن اندازه دور کمر، بهتر است اندازه دور باسن بزرگ در اندازه گیری کاملا فیت، حداقل 8 تا 10 سانت از اندازه نوشته شده کمتر باشد.

مدل و رنگدور کمردور باسن
سایز 30 (به طور تقریبی مناسب سایز 34)دور کمر 70 (نیم تا یک سانت پایین تر از ناف)دور باسن 102 (بزرگترین قسمت باسن)
سایز 31 (به طور تقریبی مناسب سایز 38/36)دور کمر 74 (نیم تا یک سانت پایین تر از ناف)دور باسن 106 (بزرگترین قسمت باسن)
سایز 32 (به طور تقریبی مناسب سایز 40/38)دور کمر 78 (نیم تا یک سانت پایین تر از ناف)دور باسن 110 (بزرگترین قسمت باسن)
سایز 33 (به طور تقریبی مناسب سایز 42/40)دور کمر 80 (نیم تا یک سانت پایین تر از ناف)دور باسن 114 (بزرگترین قسمت باسن)
سایز 34 (به طور تقریبی مناسب سایز 44/42)دور کمر 83 (نیم تا یک سانت پایین تر از ناف)دور باسن 117 (بزرگترین قسمت باسن)