کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه بافت (به نام سایز اکتفا نشود . حتما اندازه گیری کنید)

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس
بافت cocoa50فری سایزدور عرض کار 104نخ پشمی ترک
بافت ترافل53فری سایزدور عرض بافت91
دور بازو 30
نخ پشمی ترک
بافت وانیلا52فری سایزدور عرض بافت  106 نخ پشمی ترک
بافت کوکی56فری سایزدور عرض بافت  102
دور بازو 32
نخ پشمی ترک
بافت Toffee63فری سایزدور عرض بافت  104
دور بازو 35
نخ پشمی ترک