کلیه سفارشات بالای 1میلیون تومان بصورت رایگان ارسال میشود.

توجه : اندازه های نوشته شده در جداول ، اندازه ی لباس پس از دوخت و با دکمه ی بسته ( برای بالا پوشها) است
یقینا با دکمه های باز و پوشیدن لباس به صورت جلو باز لباس در تن شما ازادتر دیده خواهد شد

راهنمای سایز و اندازه مانتوها (به نام سایز اکتفا نشود . حتما اندازه گیری کنید)

مدل و رنگقدسایزاندازهجنس پارجه
مانتو کتی کجراه
صورتی روشن
۸۷فری سایزدور سینه  ۱۰۶
دور باسن ۱۱۴
کجراه
مانتو کتی کجراه
طوسی روشن
87فری سایزدور سینه  ۱۰۶
دور باسن ۱۱۴
کجراه
مانتو کتیdusty کرم80فری سایزدور سینه آزاد
 دور باسن تا ۱۱۰
لینن
مانتو chika85فری سایزدور سینه ۱۰۴
دورباسن ۱۱۲
لینن
مانتو bella85فری سایزدور سینه ۱۰۴
دورباسن ۱۱۲
لینن
مانتو اسکای85فری سایزدور سینه 104 سانتی متر
 دور باسن 112 سانتی متر
 دور بازو 38 سانتی متر
ژاکارد درجه یک 
مانتو کوکو CoCo165فری سایزدور سینه 104 سانتی متر
دور باسن 126 سانتی متر
دور بازو 38 سانتی متر
ژاکارد درجه یک کتان
مانتو کلودی110فری سایز دور سینه ۱۰۴ سانتی متر
 دور باسن ۱۲۶ سانتی متر
دور بازو ۳۹ سانتی متر
ژاکارد درجه یک 
مانتو تافته آستین پیلی دار90فری سایز دور سینه 102 سانتی متر
 دور باسن 112 سانتی متر
دور بازو 37 سانتی متر
ترکیب ژاکارد و تافته